Producent narzędzi ułatwiających pracę w pracowni diagnostyki obrazowej

omniRAD RSR2D to oprogramowanie do przeglądania w celach diagnostycznych obrazów medycznych w standardzie DICOM.

Teleradiologia Radians

Teleradiologia RADIANS jest platformą komunikacyjną umożliwiającą uporządkowane przesyłanie obrazów i opisów pomiędzy pracownią a radiologiem, którzy zawarli pomiędzy sobą umowę dotyczącą opisywania badań. 

System omniRAD

to zespół współpracujących ze sobą urządzeń oraz programów, przeznaczonych do pobierania,wizualizacji, opisu, przesyłania, przetwarzania, archiwizacji, drukowania, rejestracji oraz zarządzania badaniami obrazowymi w zastosowaniach medycznych by ułatwić pracę w placówkach diagnostycznych.

jest nowoczesnym radiologicznym systemem informatycznym (tzw. "RIS" )

Dostępne moduły imRIS to m.in: -rejestracja pacjentów z terminarzem; -opisy badań obrazowych; -moduł cen – zarządzanie cenami poszczególnych procedur dla poszczególnych zleceniodawców z wykorzystaniem ceny bazowej, rabatów i cen indywidualnych; -rozliczenia – tworzenie zestawień wykonanych badań w zadanym okresie czasu dla danego zleceniodawcy;

diagnostyczna przeglądarka obrazów medycznych

omniRAD RSR2D to oprogramowanie do przeglądania w celach diagnostycznych obrazów medycznych w standardzie DICOM.